Malé velké závislosti - Beauty Guru - zdraví, kosmetika, estetika, antiage
Domů » Malé velké závislosti

Malé velké závislosti

autor: Redakce

Malé velké závislosti

Máte nekontrolovatelné nutkání opakovat své chování bez ohledu na jeho důsledky? Pak je vaším problémem závislost. Jak si s ní poradit?

Co je závislost?

Jde o stav podmíněný nějakou okolností nebo situací, kterou potřebujeme nebo si myslíme, že ji potřebujeme ke své existenci. Závislost není jen druh chování, kdy něco užíváme. To je jen špička ledovce. Nutkání a bažení se projevuje i v jiných oblastech, jako je myšlení, emoce či vnímání.

Otcovský vs. mateřský princip
Tak např. díky alkoholu nevnímáme smutek, bezmoc, strach nebo úzkost. Poskytuje únik od emocí, proto ho rodinná terapie dává do souvislosti s ženským, resp. mateřským principem v rodině. Oproti tvrdým drogám, které odvedou od celé reality a spojují se s principem otcovským.

Typy závislostí

Fyziologická závislost
(přirozená) 
Stav, kdy někdo nebo něco je podmíněno nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí, že ji potřebuje) ke své existenci.
Příklad: jídlo, voda, vzduch, péče osoby (např. malé dítě závislé na svých rodičích, nemohoucí člověk na ošetřujícím)

Patologická závislost
(nepřirozená až chorobná)
Jde o nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu na jeho dlouhodobé důsledky. Při závislosti má pro závislého přednost užívání nějaké látky před možnými následky, které mohou způsobit i smrt. Touhu se chovat rizikově si jedinec uvědomuje, mnohdy si ji však nepřipouští a snaží se své chování kontrolovat, často však neúspěšně.
Příklad: braní drog, nadměrné pití alkoholu apod.

Jak vzniká?

Tendence k závislosti se údajně dědí na úrovni predispozic a biologické teorie ji vysvětlují na podkladě chemické, resp. metabolické reakce v mozku, který látku, na kterou si zvykl, vyžaduje stále. Proti tomu stojí teorie sociální, které závislost charakterizují jako náhražku chybějících nebo neuspokojivých mezilidských vazeb a z toho pramenícího citového strádání. Náhražkové chování je jakýmsi únikem od této situace a po nějakou dobu může i přinášet jinou formu uspokojení.

„Češi patří mezi největší konzumenty alkoholu na světě. 3 % jsou těžce závislá na alkoholu, 20 % lidí alkohol ohrožuje, 10 % je abstinentů. Ostatní pijí v normě. Ze závislosti na alkoholu se nyní léčí asi 25 tisíc lidí.“

Na čem můžeme být závislí?

Návykové látky, psychoaktivní látky
/drogy, cigarety, alkohol/
Označení závislých:
„NARKOMAN, TOXIKOMAN, KUŘÁK A ALKOHOLIK“

STUDIE: Finský výzkum zkoumal 300 tisíc lidí ze 14 zemí světa a upozornil, že delší pracovní doba zvyšuje pravděpodobnost nezdravého popíjení o 11 procent. Tři piva denně u mužů a u žen dvě sklenice vína už začínají být odrazovým můstkem k alkoholismu.

Léky
Označení závislých: „NARKOMAN“

STUDIE: Nejen na bolest či na spaní, ale i léky na hubnutí mohou způsobit závislost. Návykem v Česku trpí více ženy. Zbavit se závislosti na lécích není ale vůbec snadné. Odvykací kúra trvá nejméně tři měsíce, její úspěšnost však není stoprocentní. Problém se týká nejčastěji skupin látek, kterým říkáme hypnotika, analgetika a sedativa.

Prožitky
Označení závislých: „POŽITKÁŘ“

adrenalin – Hormon uvolňovaný strachem je zodpovědný za krátkodobě v organismu zvýšenou aktivitu. Urychluje srdeční tep, zvyšuje rozklad glykogenu na jednodušší monosacharidy, ale také roztahuje cévy v kosterních svalech a zvyšuje tak jejich okysličování. Návyk může také způsobovat pocit úlevy při kriminálním chování, běhu, kradení, násilí, hraní, testování apod.
noradrenalin – Hormon umožňuje tělu překonávat krátkodobou zátěž a zvýšenou aktivitu.
dopamin – Neurotransmiter zodpovědný za vnitřní motivaci, který způsobuje šťastné pocity při dosažení cíle a zároveň může vyvolávat určitou závislost. Tento neurotransmiter působí přímo na vegetativní nervovou soustavu, při jeho zvýšené hladině jsou tedy znatelné fyziologické příznaky, jako např. zrychlený srdeční tep nebo zvýšený krevní tlak.
serotonin – Neurotransmiter podílející se na vzniku nálad. Jeho zvýšená hladina vyvolává šťastné pocity, zatímco při jeho nedostatku se projevuje podrážděnost a deprese. Zároveň ale také ovlivňuje příjem potravy
a cyklus spánku a bdění, jeho zvýšená či naopak snížená hladina
proto může způsobovat poruchy spánku a příjmu potravy.
testosteron – Hormon, který se podílí na zvýšení sexuální
touhy, vzrušení, žádostivosti a odměňování orgasmem.

Hazardní hry
Označení závislých: „GAMBLER“

STUDIE: V Česku přibývá lidí se závislostí na hraní automatů, hazardních on-line her či na sázení. Největší riziko závislosti hrozí lidem od 35 do 44 let. Nedávná studie psychiatrického centra Praha ukázala, že prohry, zadlužení, problémy a rozpad rodin ročně vyjdou zhruba na 16 miliard korun. Vláda připravuje akční plán proti hazardu a platit by měl do roku 2018. Mezi opatření patří zřízení informačního webu s poradnou pro hráče či krizové linky, vznik centra pro pomoc při závislostech.

Hlad
Označení závislých:
„ANOREKTIK, BULIMIK“

STUDIE: Při vědeckých výzkumech týmu francouzských vědců vedeného Valerií Companovou byl prokázán fakt, že nechutenstvím často trpí konzumenti drogy extáze, a zjistil, že extáze působí v mozku na neurony v centru zvaném nucleus accumbens tak, že zvyšují produkci proteinu zvaného CART, který snižuje chuť k jídlu. Stejné zvýšení tohoto proteinu nastává i u žen trpících mentální anorexií. Nucleus accumbens si anorektičky vycvičí tak, aby produkoval libé pocity při hladu, a stávají se na něm závislé. Hlad tak působí na mozek lidí s mentální anorexií jako droga.

Věděli jste o internetu?
Pokud dospívající člověk propadne internetu, existuje 2,5krát větší pravděpodobnost, že se u něj vyskytnou stavy deprese. Tvrdí to studie, jejímiž autory jsou australský lékař Lawrence Lam a C´Weng-pchang, který působí na čínském ministerstvu školství. Badatelé vyšetřili na tisíc teenagerů, žijících v oblasti jižní Číny. V první části výzkumu vědci zkoumali, jak často testovaní mladí lidé používají internet. Drtivá většina naštěstí netrpěla žádnými příznaky závislosti, ovšem dvaašedesát lidí získalo nálepku „patologický uživatel“ a dvě zkoumané osoby byly dokonce označeny za extrémně závislé. Tito lidé už téměř nespali a svůj život si bez internetu nedovedli představit.

otázky pro…

Mgr. Michaela Fialová
klinický psycholog,  konzultant psychologické diagnostiky a poradenství

Je vyzkoumáno, podle čeho si lidé vybírají, na čem budou závislí?
„Zpočátku určitě hraje roli dostupnost a vliv okolí. Experimentování sice ještě zdaleka neznamená závislost, ale v této fázi si zažijeme účinky drogy. Tady ještě slovo „výběr“ lze použít. Ve chvíli, kdy něco užíváme nebo děláme ne proto, že nám to chutná nebo nás to baví, ale protože vyhledáváme konkrétní účinky na psychiku, blížíme se k hranici závislosti. Každá látka nebo činnost, na které jsme závislí, něco dává. Alespoň zpočátku. Uklidní, odvede pozornost, přináší příjemné pocity apod. Nutno podotknout, že tendence k užívání té které látky neprobíhá na vědomé rovině, problému, který vede k závislosti, si nemusíme být vědomi, nicméně jeho vyzdvižení na světlo pro většinu lidí zas až takovým překvapením nebývá.“

Jak vůbec člověk pozná, že je na něčem závislý? Kde je ta hranice?
„Závislost má svá diagnostická kritéria. Závislý je člověk tehdy, pokud látku užívá i přes její prokazatelně škodlivé účinky na jeho zdraví, kvůli užívání omezuje jiné aktivity, má zhoršené sebeovládání co do začátku, množství nebo trvání užívání. Navyšování dávek k účinku je dáno zvyšováním tolerance, která je také známkou závislosti, stejně jako silné nutkání k získání a užívání. Pokud se při vysazení objeví odvykací příznaky, už o závislosti není pochyb. Stručně řečeno, závislý člověk prakticky veškerý čas tráví tím, že si látku obstarává, užívá, dostává se z účinků látky nebo na ni alespoň myslí. Ostatní činnosti (včetně práce a vztahů) odvíjí od toho, aby mu v tom příliš nebránily. Závislý člověk ztratil svobodu, nerozhoduje se za sebe, ale za svou závislost.“

Jak předejít závislosti

Jedinec zdravé sebevědomí, stabilní sociální zázemí, dobrý zdravotní stav, sociální dovednosti, adekvátní sociální vazby, schopnost zvládat stresové situace zdravými způsoby
Rodina stabilní socioekonomický status, jasná pravidla odpovídající věku dítěte, dostatek vzájemné citové vazby rodič–dítě, dostatečná péče a přiměřený dohled, prostor pro kvalitní zájmy a záliby, možnost otevřené komunikace, jasné postoje ve vztahu k rizikovému chování, např. k návykovým látkám
Škola jasně stanovená pravidla týkající se projevů rizikového chování, např. ve vztahu k návykovým látkám, zakotvená ve školním řádu, aktivní zapojení žáků a jejich rodičů do aktivit školy, vstřícná atmosféra ve škole, efektivní Minimální preventivní program, návaznost školních aktivit na kvalitní způsoby trávení volného času
Vrstevníci nesouhlas s rizikovým chováním, např. protidrogové postoje vrstevnické skupiny, respekt vůči jednotlivým členům vrstevnické skupiny, vazba na vrstevnickou skupinu nebo organizaci s dobrým programem
Společnost stabilní ekonomická si-tuace, dostatek příležitostí k uplatnění při studiu nebo v zaměstnání, jasně stanovené normy a hodnoty ve vztahu k projevům rizikového chování, vyvážený přístup společnosti ke všem projevům rizikového chování, např. k protidrogové politice, aktivní zapojení obyvatel a organizací do prevence

Příznaky
neodolatelná chuť na danou látku (na cigaretu, na skleničku, na další dávku drogy)
potřeba stále vyšších dávek
snížené sebeovládání ve vztahu k předmětu závislosti, např. užívání látky i přes jasné vědomí o její škodlivosti (tělesné, duševní, společenské, finanční)
abstinenční příznaky po vysazení
zanedbávání jiných potřeb, např. přátel, koníčků, práce apod.

MOŽNOSTI LÉČBY
Metoda odpírání Dotyčný se učí, jak se vyhnout rizikovému chování. Velice často je to spojeno s celkovou změnou životních návyků, prostředí a lidí, se kterými se dotyčná osoba schází.
Odstranění příčin Odkrytí toho, co závislé osobě závislost přináší, nahrazuje, a řešení problému, před kterým utíká.

METODY
Detox Trvá 7 až 21 dnů / dle zneužívané látky/, jde o očištění organismu od toxické látky. Během detoxu není nárok na dovolenky, vycházky.
Komplexní léčba (3 až 4 měsíce) – Jedná se o nácvik nového denního režimu, učení se dodržování zásad abstinence od návykové látky  formou psychoterapeutických skupin, pomoc při hledání doléčovacích komunit, bydlení, zaměstnání. Během léčby má pacient nárok na vycházky, dovolenky. Všechny aktivity probíhají pod vedením odborně vzdělaného personálu.
Stabilizační pobyt (4 až 6 týdnů) – Je určen pro pacienty, u kterých došlo k recidivě závislosti a kteří mají absolvovanou 3měsíční komplexní léčbu.

ÚSPĚŠNOST LÉČBY
Pro úspěch léčby je zapotřebí spolupráce závislého, jeho rodiny a okolí, lékaře, psychologa, pedagogů a sociálních pracovníků.
V současnosti není možné např. alkoholismus definitivně a na vždy vyléčit. I v případě, že alkoholik již dlouhou dobu nepije, stále je ohrožen relapsem, tedy tím, že znovu pití propadne. To samé platí i o závislosti na drogách.

V rámci různých zařízení se mohou lidé léčící se ze závislosti obrátit na psychoterapeuta, který jim poskytne pomoc. Důležitou součástí léčby jsou skupinové i individuální konzultace, komunity a různé formy psychoterapie.

Psychoterapie by měla doprovázet každou léčbu, je totiž důležité, aby klient postupně dokázal zvládat problémy, řešit nelehkou životní situaci a zapojit se do běžného života.

Terapeutické komunity jsou pro některé závislé vhodnou možností léčby. Ve společnosti lidí, kteří mají podobné zkušenosti, sdílením zkušeností a podílením se na běžném denním životě se může odvykající člověk postupně znovu začlenit do společnosti, byť je v chráněných podmínkách a neměl by být vystaven příliš zatěžujícím situacím.

Psychiatrická pomoc je v některých případech nutná, aby určitou léčbu podpořila potřebnými léky. Cílem léčby je dosáhnout abstinence, a pokud to není možné, omezit či nahradit drogu.
antidepresiva zmírňující depresivní stavy
látky snižující úzkost
látky snižující bažení po droze (craving)

Zdroj: http://www.thefreedictionary.com/dependence, https://www.drugabuse.gov/publications/teaching-packets/neurobiology-drug-addiction/section-iii-action-heroin-morphine/8-definition-dependence, https://www.drinkaware.co.uk/alcohol-facts/drinking-habits-and-behaviours/am-i-alcohol-dependent/, Terapi, http://www.bohnice.cz/, Návykové látky, Celostní medicína, http://www.jsad.com/, http://www.addictionpro.com/article/alcohol-dependence-treatment-case-studies-medication-use

Související články